ავტორის შესახებ

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები: ფოთის მაგალითი

31 October 2017

„ბრექსითის“ ნისლიანი პერსპექტივა: დილემათა ჯამი

27 October 2017

ვიწრო ინტერესები საზოგადოებრივი სიკეთის წინააღმდეგ

24 October 2017

მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია

03 October 2017

საქართველო-ევროკავშირი: თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები

08 September 2017

სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსა და ევროკავშირში

16 August 2017

სახელმწიფო შესყიდვების როლი განვითარების პოლიტიკაში

07 July 2017

კოოპერაციული მეურნეობების არამდგრადობა

28 June 2017

კვლევა და განვითარება საქართველოში

27 June 2017

მშრომელთა უუფლებობა

01 June 2017

„ბრექსითის“ თავსატეხი

25 April 2017

საფრანგეთის არჩევნები - პოლიტიკის ბუნდოვანება

25 April 2017